BOXPACKNINGAR

Boxpackningar är uppbyggda av flätade fibrer och används för tätning av statiska eller roterande axlar i packboxar. Vanliga användningsområden är tätning av ventiler, pumpar och omrörare.

Boxpackningar har varierande konstruktion och tillverkas av olika material för att passa olika applikationer. Följande faktorer bör man tänka på vid val av boxpackning:

RÄTT VALD TÄTNING

 

Material:

Valet av material är beroende av mediet som skall avtätas, dess tryck, temperatur och maskindelarnas rörelse.

Uppbyggnad:

Valet av boxpackningens uppbyggnad styrs av den rörelse, som packningen utsätts för.

Media:

Aggressivitet, pH-värde, ev. halt av fasta partiklar, kokpunkt, stelningspunkt, viskositet och koncentration är exempel på faktorer, som kan påverka packningsvalet för olika media.

Temperaturgränser:

I vårt sortiment av boxpackningar finns packningar, som klarar temperaturer från -240°C upp till +2500°C. Det är viktigt att ta hänsyn till friktionsvärme, kylning, strålningsförluster etc. vid bedömning av temperaturen. De temperaturgränser som anges för resp. produkt (och i Snabbguiden) avser boxpackningens max. temperatur under drift.

Tryck:

Mediets tryck mot boxpackningen påverkar också valet av boxpackningsmaterial.

 

HITTA RÄTT BOXPACKNING - SNABBGUIDE

För att snabbt och lätt hitta rätt i vårt breda sortiment av boxpackningar hänvisar vi till vår ”Snabbguide för val av rätt boxpackning”. Där finns materialuppbyggnad, användningsområden och driftsparametrar angivna.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt. Skulle tveksamhet uppstå vid valet av boxpackningsmaterial, kontakta Specma Seals för ytterligare information. Vi står gärna till tjänst med inbyggnadsförslag och rekommendation av lämpligaste packningstyp.

Specmaseal - ventilpackningssats

Specmaseal är en ventilpackningssats bestående av ett antal Grafoil® formpressade tätningsringar samt en ring av Garlock 98® kolfiberfläta i vardera ändan, som fungerar som avskrapare mot spindeln.

Specma WearPac

Specma WearPac är en boxpackning speciellt framtagen för slitande media.

Specma 99 - Grafitfylld expanderad PTFE-fiber

Specma 99 är en universalpackning av grafitfylld expanderad PTFE-fiber. Kombinationen grafit/ expanderad PTFE ger en packning som är både lätt att köra in, har låg friktion och god värmeledningsförmåga samt motstår de flesta aggressiva kemikalier.

Specma 2027 - grafiterad glasfiber

Specma 2027 är en grafiterad glasfiberpackning. Packningen är genomgrafiterad för att öka tätheten och smidigheten samt innehåller dessutom en korrosionsinhibitor

Specma 101 - kolfiber

Specma 101 är en diagonalflätad boxpackning uppbyggd kring en kärna av högren kolfiber som omflätats med ett antal lager kolfiber, vilka dubbelimpregnerats med en blandning av grafit och korrosionsinhibitor.

Grafexringar®

Formpressad expanderad grafit. På grund av sina unika egenskaper är Grafoil® idealiskt som packningsmaterial i ventiler, pumpar och omrörare.

Grafex® 100 - expanderad grafit

Grafex® 100 kan användas för pumpar, ventiler, omrörare etc. Packningens goda mediaresistens gör att den går att använda för nästan alla media med undantag för starkt oxiderande ämnen som t.ex. koncentrerad svavelsyra och salpetersyra.

Garlock 98® - kolfiber

Garlock 98® är diagonalflätad enligt ”Lattice Braid”-metoden av speciellt utvald kolfiber. Packningen är impregnerad med ett värmebeständigt smörjmedel för att underlätta igångkörning.

Garlock 9000 EVSP® & Garlock 9001 Quickset®

Garlock 9000 EVSP® (Expandable Valve Stem Packing) och 9001 QuickSet® är patenterade ventilspindeltätningssystem, som utvecklats för att uppfylla de allt hårdare kraven på att minimera diffusa läckage från alla typer av industrier.

Chempac White 1404 - akrylfiber

Chempac White 1404 är en boxpackning ”interlocked”-flätad av syntetisk akrylfiber impregnerad med PTFE och ett inert silikonfritt smörjmedel.

Chempac 2006 Soft FDA - ren PTFE-fiber

Chempac 2006 Soft FDA består av ren PTFE-fiber flätad tillsammans med en PTFE-dispersion. Chempac 2006 Soft FDA är flätad av ytterst fina och starka förkrympta PTFE-fibrer, som tvinnats till garn och därefter flätats enligt ”interlocked”-metoden.

Chempac 2006 Hard - ren PTFE-fiber

Chempac 2006 Hard består av ren PTFEfiber. Packningen är BAM-godkänd för användning i applikationer hanterande syrgas, flytande syre samt ozon.

Chempac 2003 - grafitfylld expanderad PTFE-fiber

Chempac 2003 består av 100% GFO-fiber som är ”interlocked”-flätad tillsammans med ett högtemperatursmörjmedel, vilket ger en större tätningsförmåga i kombination med lägre glandtryck och ökad driftstid.

Chempac 2002 - grafitfylld expanderad PTFE & aramidfiber

Chempac 2002 är en ”interlocked”-flätad boxpackning med sidor av grafitfylld silikonsmord expanderad PTFE-fiber och hörn av aramidfiber, vilken fungerar som förstärkning.

Carboflon 350 - kolfiber

DENSIQ Carboflon 350 är en ”interlocked”-flätad långfibrig PAN-kolfiberpackning av högsta kvalitet. PAN-fibern är impregnerad med grafit samt antikorrosionsmedel för största möjliga användningsområde.

Bluepack - polyimidfiber

Bluepack är en diagonalflätad universalpackning, som tillverkats av en syntetisk polyimidfiber. Packningen är impregnerad med PTFE och ett högtemperatursmörjmedel.