Om DENSIQ Sealing Academy

I DENSIQ Sealing Academy erbjuder vi såväl kundanpassade utbildningar som utbildningar områden som Planpackningar och Boxpackningar.

Utbildningsprogrammet går igenom vad man skall tänka på inför val av rätt tätningslösning till hur man säkerställer en tät applikation med avseende på diffusa utsläpp, säkerhet och miljö. Utbildningarna vänder sig till personal på företaget som i någon form kommer i kontakt med packnings- och tätningsteknik på olika nivåer i det dagliga arbetet såväl praktiskt som teoretiskt.

"Syftet är att höja kunskapen inom området så att effektiva tätningslösningar med säkra  anläggningar och långa driftstider uppnås."

I utbildningen varvas både teoretiska och praktiska moment och genomförs i DENSIQs utbildningslokaler i Göteborg med närhet till praktiska moment, testutrustning och produktion. Som altternativ kan utbildningen genomföras på plats hos kund då delar av de praktiska momenten är mobil.

Kvalificerade utbildningar inom tätningsteknik

Våra utbildningar går grundligt igenom sambandet mellan tätningslösning och dess omgivande kringutrustning. Syftet med utbildningarna är att ge dig som kund en bra förståelse för hur täta applikationer uppnås med avseende för säkra anläggningar med långa driftstider.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningarna vänder sig till personal på företaget som i någon form kommer i kontakt med packnings- och tätningsteknik på olika nivåer i det dagliga arbetet såväl praktiskt som teoretiskt.

Våra nya utbildningslokaler i Göteborg

Teoretiska och praktiska moment varvas i våra nybyggda lokaler i Göteborg. Prov genomförs med vår moderna testutrustning. DENSIQ utför även utbildningsverksamhet på plats hos kund.

Certifiering och kursintyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålls utbildningsintyg eller certifikat av tredje part beroende på kursinnehåll och önskemål.

Läs mer i vår folder DENSIQ SEALING ACADEMY