industrier-processindustri

OLJA, GAS & KEMIKALIER

Packningar och tätningar har en betydande roll inom processindustri. Täta applikationer och flänsförband innebär högre säkerhet och en kostnadseffektiv drift. DENSIQ erbjuder servicetjänster inom läcktätning och tätningslösningar av högsta kvalitet.

DENSIQ är din kompletta partner inom tätningsteknik, med marknadens bredaste utbud av produkter och speclisttjänster. Vi är en fristående leverantör som arbetar med skräddarsydda lösningar i nära samarbete med varje enskild kund. Vi utvecklar egna produkter med minutiös kvalitetskontroll och världsledande teknik

Att undvika läckage eller haverier och att din produktion löper som planerat är en förutsättning för din lönsamhet. Plötsliga driftstopp kostar både tid och pengar. Vi vet vilka behov du har och kan stödja processindustrier i alla storlekar.

PAPPER & MASSA

Packningar och tätningar har en betydande roll inom all industri. Täta applikationer och flänsförband innebär högre säkerhet och en kostnadseffektiv drift. DENSIQ erbjuder servicetjänster inom läcktätning och tätningslösningar av högsta kvalitet.

Pappers- och massaindustrin är inne i en stor förändring med både nya marknadsmöjligheter och avsevärd ökad konkurrens på befintliga marknader. För att vara lönsam måste du kunna vara säker på din utrustnings kapacitet och undvika plötsliga driftstopp.

DENSIQ är din kompletta partner inom tätningsteknik, med marknadens bredaste utbud av produkter och speclisttjänster. Vi är en fristående leverantör som arbetar med skräddarsydda lösningar i nära samarbete med varje enskild kund. Vi utvecklar egna produkter med minutiös kvalitetskontroll och världsledande teknik

Industrier-Papperochmassa
Industrier-energiochkraft

ENERGI & KRAFT

Packningar och tätningar har en betydande roll inom kraft- och värmeindustri. Täta applikationer och flänsförband innebär högre säkerhet och en kostnadseffektiv drift. DENSIQ erbjuder servicetjänster inom läcktätning och tätningslösningar av högsta kvalitet.

Att producera värme och el innebär många utmaningar och potentiella risker för industrier inom kraft- och energisegmentet. Kraftindustrin måste kunna stå både för en tillförlitlig drift samt leva upp till höga säkerhets- och miljökrav.

DENSIQ är din kompletta partner inom tätningsteknik, med marknadens bredaste utbud av produkter och speclisttjänster. Vi är en fristående leverantör som arbetar med skräddarsydda lösningar i nära samarbete med varje enskild kund. Vi utvecklar egna produkter med minutiös kvalitetskontroll och världsledande teknik

TILLVERKNING & VERKSTADSINDUSTRI

OEM-industrier kräver högkvalitativa produkter och tätningslösningar för att garantera en kostnadseffektiv och säker drift.

Packningar och tätningar har en betydande roll inom all industri. Täta applikationer och flänsförband innebär högre säkerhet och en kostnadseffektiv drift. DENSIQ erbjuder servicetjänster inom läcktätning och tätningslösningar av högsta kvalitet.

Som tillverkningsföretag måste du följa internationella koder, standarder och lagkrav. En kostnadseffektiv produktion av högkvalitativa produkter kräver expertkunskap.

Industrier-TIllverkning
Industrier-metallindustriochgruvor

METALLER & GRUVDRIFT

METALL OCH GRUVDRIFTS INDUSTRIER KRÄVER PÅLITLIGA TÄTNINGSLÖSNINGAR

Kraven på effektivitet, pålitlighet och säkerhet ökar. I en krävande miljö måste du ha total kontroll på din utrustning. En läcka eller oväntat avbrott i driften kan bli dyrt.

Vi erbjuder branschens starkaste produkt- och serviceutbud, kvalificerade utbildningar och seminarier som ger dig ökad kunskap och därmed bättre insikt i vilka produkter som krävs för din verksamhet och hur dessa bidrar till täta applikationer och förband.

Vi vet vilka behov du har och kan stödja Er verksamhet i alla storlekar.