KOMPENSATORER

Kompensatorer används för att absorbera tryckstötar, rörelser och vibrationer i rörsystem. Kompensatorer har varierande konstruktion och valet av material är beroende av mediet som ska avtätas, dess tryck och temperatur.

Kundanpassade lösningar:

Vi levererar samt monterar väv-, gummi- och stålkompensatorer efter era specifika önskemål och krav. Densiq samarbetar med några av världens ledande leverantörer av kompensatorer.

Att tänka på vid val av kompensatorer:

Kompensatorer har varierande konstruktion och tillverkas av olika material för att passa olika applikationer. De principiella grunddragen kan sammanfattas på följande sätt:

Material:

Valet av material är beroende på mediet som skall avtätas och dess tryck och temperatur. De vanligast förekommande kompensatorerna indelas i följande grupper:

Gummikompensatorer:

Användes vanligen i rörledningar innehållande vätskor vid temperaturer upp till max. +130°C.

Vävkompensatorer:

Används för heta media, t.ex. rökgaser upp till max. +1000°C.

Stålkompensatorer:

Lämpliga för heta vätskor och gaser, t.ex. hetvatten och avgaser upp till max. +1300°C.

Gummikompensatorer