Kontroll

Innan våra produkter lämnar Densiq produktion kontrolleras alla detaljer avseende kvalitet, kvantitet och mått. Varje tillverkad produkt genomgår en noggrann kontroll, förpackas och etiketteras före leverans.

Kvalitet

Densiq specialiserar sig på att leverera utrustning, välutbildad personal, produkter samt innovativ ingenjörsteknik. Utbudet är anpassat för att lösa såväl tekniska som miljörelaterade problem. Densiq skall leverera tjänster och varor som fullt ut motsvarar kundens förväntningar.

Miljö

I syfte att ständigt förbättra verksamheten har Densiq ett miljöprogram som en del av företagets strategiska program. Varje år fokuseras ett antal miljömål. Densiq långsiktiga strategi är att minska verksamhetens miljöpåverkan.