LAGERSKYDD

Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna teknik medför att livslängden närmast är oändlig då tätningsytorna inte kommer i kontakt med varandra.

Lagerskydd sliter inte på axeln, eftersom inga dynamiska komponenter vidrör den.

Allmänt om lagerskydd:

Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna teknik medför att livslängden närmast är oändlig då tätningsytorna inte kommer i kontakt med varandra.

Lagerskydd sliter inte på axeln, eftersom inga dynamiska komponenter vidrör den. Således finns heller inget krav på axelns hårdhet. Lagerskydd har generellt en väsentligt längre livslängd än traditionella radialtätningar.

Lagerskydd är inte avsedda för användning i applikationer helt omgivna av vätska.Till skillnad från radialtätningar kräver inte lagerskydd någon smörjning. Detta gör dem väl lämpade för torrkörning. 

Garlock lagerskydd är testade enligt standarden IEEE-841/ NEMA MG1, vilket innebär att man med hjälp av den avancerade labyrintteknologin kan täta såväl luftburna partiklar som vätskor – IP 55 och IP 56. IP klass 55 – Dammtätt vid vakuum på 0,95 ata och ett flöde av 100 ml/s. Vattentätt vid ett flöde av 12 l/min. IP klass 56 – Dammtätt vid vakuum på 0,95 ata och ett flöde av 100 ml/s. Vattentätt vid ett flöde av 100 l/min.

 

Garlock Iso-Gard - icke metalliskt lagerskydd

Speciellt anpassat lagerskydd för korrosiva miljöer. Inget slitage på axel. Enkel installation utan krav på pressverktyg. Klassas till IP 55 enligt NEMA MG 1-2003.

Garlock Guardian™ - metalliska lagerskydd

Unik design med en intern komponent, som håller ihop delarna och samtidigt förhindrar metall mot metallkontakt. Inget slitage på axel eller metallkomponenter. Enkel installation utan krav på pressverktyg.