LUCKPACKNINGAR

Manlucks- och handhålspackningar – för pannor, tankar och tryckkärl

LUCKPACKNINGAR

Specma erbjuder ett komplett sortiment av olika material för alltifrån provtryckning med kallvatten till krävande applikationer med höga tryck och temperaturer.

Samtliga packningskvaliteter finns i en mängd standarddimensioner (se dimensionstabell) för snabb leverans. Icke standarddimensioner kan levereras mot kort leveranstid.

En konventionell lucka består av två delar. En karm (insvetsningsring) och ett kupat pressat lock för montering från trycksidan. Det kupade locket har en utvändig tätningsfläns på vilken packningen appliceras.

För att hålla luckan på plats före idrifttagande förspänns luckan vanligen med en alternativt två byglar. När det invändiga trycket stiger, ökar yttrycket på packningen och maximalt tätande funktion erhålles.

Vid val av packningar skall följande parametrar beaktas:

Tryck (se specifikation under resp. produkt).

Temperatur (se specifikation under resp. produkt).

Media (se under resp. produkt).

Tätningsytornas kondition och ytfinhet.

 

Specmaflex® luckpackning - typ FSP 1

Specmaflex® typ FSP 1 är konstruerade speciellt för att uppnå en effektiv tätning under de mest krävande driftsförhållanden.

Specma luckpackning - typ 2

Specma luckpackning typ 2 är tillverkad av väv bestående av aramidfiber och föroxiderad kolfiber, som i en flerstegsprocess beläggs på båda sidor med ett speciellt naturgummi.

Grafex EX® luckpackning

Grafex® EX luckpackning är tillverkad av förkomprimerad 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel, armerad med austenitisk rostfri syrafast sträckmetall.

Flänsman® luckpackning

Specma luckpackning typ 2 är tillverkad av väv bestående av aramidfiber och föroxiderad kolfiber, som i en flerstegsprocess beläggs på båda sidor med ett speciellt naturgummi.