MEKANISKA AXELTÄTNINGAR

Mekaniska axeltätningar används för att täta roterande applikationer där det ställs höga krav på att kontrollera diffusa utsläpp och ersätter i dessa fall den traditionella boxpackningen.

De främsta fördelarna med mekaniska axeltätningar är att de kan köras med ett minimalt och kontrollerat läckage samt utan slitage på foder eller axlar. Dessutom erhåller man vid användande av mekaniska axeltätningar endast en liten effektförlust och en lägre energiåtgång jämfört med boxpackningar i samma applikation.

MEKANISKA AXELTÄTNINGAR

Mekaniska axeltätningar finns som enkeltätningar och dubbeltätningar. Enkeltätningar används där det råder gynnsamma förhållanden för tätningen avseende tryck, temperatur, media, viskositet etc. Dubbeltätningar används i först hand vid behov av kylning, renspolning av tätningsytor eller när man inte vill få ut farligt pumpmedia i atmosfären.

I applikationer med speciella krav, t.ex omrörare som har stora axiella och radiella kast, anpassas tätningens konstruktion efter de specifika driftsförhållandena. När man inte vill få in flytande media (spolmedia) i processen använder man istället en gastätning där spolmediet är en spärrgas, vanligen kvävgas.

Rätt vald tätning, rätt monterad och med rätt handhavande erhålls en bekymmersfri och lång driftstid.

FRÅGEFORMULÄR

För att erhålla optimal tätningslösning rekommenderar vi att man fyller i vårt Frågeformulär för mekaniska axeltätningar.

RÄTT VALD TÄTNING

 

Material:

Valet av material i tätningens ingående komponenter är beroende av mediet som ska avtätas, dess temperatur, tryck och periferihastighet.

Media:

Mediets aggressivitet, pH-värde, slitande/smörjande egenskaper och viskositet är exempel på faktorer som också påverkar valet av de ingående komponenternas material.

Temperaturgränser:

Mekaniska axeltätningar har ett brett temperaturområde, generellt -40°C – +200°C, men med specialanpassat material kan detta spann göras bredare.

Tryck:

Maximalt arbetstryck för obalanserad tätning är 10-12 bar. Maximalt arbetstryck för balanserad tätning är 25 bar. Vid högre tryck krävs specialanpassningar.

 

I-Seal (e) - enkel patrontätning

I-Seal (e) patrontätning är en mekanisk axeltätning utvecklad för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet.

I-Seal (d) - dubbel patrontätning

I-Seal (d) används för att avtäta roterande axlar. Den dubbla patrontätningen I-Seal (d) rekommenderas där det råder mer krävande förhållanden för tätningen avseende tryck, temperatur, media, viskositet etc.