METALLPACKNINGAR

En planpackning av metall definieras i princip på samma sätt som en konventionell mjuk icke-metallisk planpackning, d.v.s. en anordning som kläms mellan två flänsytor, vanligast med hjälp av ett skruvförband, för att på så sätt fylla ut ojämnheter och kompensera för skevheter i ytorna. Samtidigt skall packningen förhindra att läckage av media sker utefter flänsytorna. Gemensamt för alla metallpackningar är att de i första hand är avsedda för kritiska applikationer med höga krav på utblåsningssäkerhet och täthetsförmåga.

Metallpackningar används inom industrin företrädesvis i applikationer med höga temperaturer och/eller höga tryck. Metallpackningar har också ett mycket brett mediaresistensområde, vilket gör dem mycket lämpliga för applikationer inom kraft/värme-, process-, petrokemioch kärnkraftindustrin.

OLIKA TYPER AV METALLPACKNINGAR

Metallpackningar delas vanligen in i två huvudgrupper:

Kompositpackningar:

Planpackningar bestående av metall i kombination med en icke-metallisk beläggning eller fyllning. Exempel på kompositpackningar är spirallindade packningar, mantlade metallpackningar, kamprofilpackningar etc.

Metallpackningar:

Planpackningar bestående endast av metall, t.ex. solida packningar, linstätningar, Ring Joints, metall-O-ringar, C-ringar etc.

Generellt kan sägas att icke-metalliska planpackningar har begränsningar när det gäller tryck- och temperaturområden medan kompositer klarar en högre nivå. För att klara de allra högsta trycken och temperaturerna måste ofta en ren metallpackning användas.

 

Hitta rätt metallpackning - använd "Snabbguiden"

För att snabbt hitta rätt i vårt omfattande sortiment av metallpackningar rekommenderar vi en titt i ”Snabbguide för val av rätt metallpackning”. Där finns materialuppbyggnad, användningsområden och gränsvärden för driftsparametrar angivna. 

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera maxvärden  samtidigt. Skulle tveksamhet uppstå vid val av metallpackning, kontakta Densiq för ytterligare information. Vi står gärna till tjänst med inbyggnadsförslag och rekommendation av lämpligaste packningstyp.

Specmaflex® - spirallindade planpackningar

Specmaflex® kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och goda återfjädring, vilket erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningar.

Solida metallpackningar

Solida metallpackningar med mjuk ytbeläggning har likvärdiga egenskaper som kamprofilpackningar med motsvarande materialsammansättning, men klarar inte lika höga yttryck.

Ring Joints - solida metalltätningar

Ring Joints tätar genom att tätningen deformeras plastiskt in i spårets ojämnheter. Eftersom spårets tryckbärande yta är relativt liten, blir yttrycket mycket högt, vilket i sin tur medför att mycket höga interna tryck kan avtätas.

Multiprofile® - kamprofilpackningar

Multiprofile® kamprofilpackningar med mjukt tätningsskikt har utmärkt flexibilitet och god återfjädring, vilket gör dem mycket lämpliga för användning i flänsförband med stora termiska och dynamiska påfrestningar vid höga tryck och temperaturer.

Mantlade packningar - Metallpackningar med mjuk fyllning

Planpackningar med mantel av metall och mjuk fyllning av expanderad grafit.

Linstätningar - solida metalltätningar

Solida metalltätningar för montering i flänsar med koniska invändiga tätningsytor. Linstätningar levereras vanligen i kolstål, kvalitet 1.1003 eller rostfritt stål, kvalitet 1.4541.

Helicoflex® - högprestandatätningar av metall

Högprestandatätningar av metall bestående av en tätlindad spiralfjäder av Nimonic 90 omgiven av ett alternativt två metallhöljen av rostfritt stål, nickel, aluminium eller silver.

C-Seals - högprestandatätningar av metall för statiska förband

C-Seals är en högprestandatätningar av metall för inbyggnad i spår. Standardmaterial är värmebehandlad Inconel X-750 med silverpläterad yta.