LÄCKTÄTNING UNDER DRIFT - KLAMMOR

Klammor används för kostnadseffektiv läcktätning under drift. Vid nästa planerat underhållsstopp byts klamman ut mot en ny permanent tätningslösning.

Klammorna kapslar in läckan och fylls med compound som består av gummi, teflon eller annat material beroende på media, tryck och temperatur. 

Två stycken fyrdelade utanpåliggande klammor av tryckkärlskvalitet med en diameter på 1500mm för tätning av värmeväxlare som läcker gasolja mellan flänsar. Designtemperaturen uppgår till ca 400 °C och designtrycket strax under 100 bar.

Val av skruvkvalitet:

Efter FEM-beräkningsbild valdes skruvar av B16-kvalitet.

Konstruktion

Klamman beräknas och designas med hjälp av 3D-CAD och därefter skickas konstruktionen till tredje part för granskning.

Tillverkning och montage:

Densiq tillverkar klamman och sedan monterar våra servicetekniker klamman under drift.

klamma

OM PRO MAINTENANCE TEAM

Densiq har arbetat med läcktätningar sedan 1974 och flera av våra tekniker har arbetat aktivt med läcktätning i 20–30 år.

Våra servicetekniker är alla mycket erfarna och har många utbildningar, som bekräftas i de kompetensprofiler som skickas ut till kund inför varje arbete, flera har även utbildats i England (ursprungslandet för dagens läcktätning).

Alla jobb startas genom att utföra en säker jobbanalys, dels internt samt med kund. Därefter sker en uppmätning samt läcktätning efter våra procedurer. Vårt kvalitetsystem är ISO 9001, ISO 14001 Miljö, Achilles samt Sellihca certifierat.

 

TEKNOLOGI SOM MAXIMERAR DRIFTTIDEN

Läcktätning under drift innebär att läckor tätas utan att produktionen behöver stoppas, vilket medför stora besparingar för industrin.

Genom att hålla produktionen igång minskar förorenade och flyktiga utsläpp i miljön. Läcktätning under drift innebär även att livslängden på produktionsanläggningars komponenter förlängs.

Vi kan hantera de flesta typer av läckage – läckor med ånga, vatten, kolväten och gas (inklusive mer än 300 kemikalier) vid såväl låga som höga temperaturer, vid vakuum och vid höga tryck.