AKUT LÄCKTÄTNING VIA VÅR SERVICEJOUR

Klockan 17:00 på fredagen fick vi ett samtal från en stor aktör inom pappers- och massaindustrin. Man berättade att en läcka tvingade bruket att gå på kraftigt reducerad kapacitet.

Vår egen konstruktör kunde snabbt och enkelt via en beräkningsmall och hjälp av drifttekniker på plats göra dem nödvändiga beräkningar som krävs för framtagning av en modell av klamman i 3D-CAD.

Skissen skickades vidare till vår produktion som tillverkade klamman över natten mellan fredag och lördag.

På lördag klockan 07:00 började montaget av klamman under drift och vi skonade därmed kunden från ett kostsamt underhållsstopp. 

24 TIMMAR JOUR

Service: +46 (0) 772- 25 25 44
Produkt: +46 (0) 707-89 16 22

 

OM PRO MAINTENANCE TEAM

Densiq har arbetat med läcktätningar sedan 1974 och flera av våra tekniker har arbetat aktivt med läcktätning i 20–30 år.

Våra servicetekniker är alla mycket erfarna och har många utbildningar, som bekräftas i de kompetensprofiler som skickas ut till kund inför varje arbete, flera har även utbildats i England (ursprungslandet för dagens läcktätning).

Alla jobb startas genom att utföra en säker jobbanalys, dels internt samt med kund. Därefter sker en uppmätning samt läcktätning efter våra procedurer. Vårt kvalitetsystem är ISO 9001, ISO 14001 Miljö, Achilles samt Sellihca certifierat.

TEKNOLOGI SOM MAXIMERAR DRIFTTIDEN

Läcktätning under drift innebär att läckor tätas utan att produktionen behöver stoppas, vilket medför stora besparingar för industrin.

Genom att hålla produktionen igång minskar förorenade och flyktiga utsläpp i miljön. Läcktätning under drift innebär även att livslängden på produktionsanläggningars komponenter förlängs.

Vi kan hantera de flesta typer av läckage – läckor med ånga, vatten, kolväten och gas (inklusive mer än 300 kemikalier) vid såväl låga som höga temperaturer, vid vakuum och vid höga tryck.