Förvärvet är en del av DENSIQs strategi att stärka sin position som en fullserviceleverantör inom tätningsteknologi såväl som att förstärka sin geografiska räckvidd inom Norden.

Hakaser är specialiserade inom reparationer och underhåll av industriella ventiler för den finska processindustrin. Hakaser har åtta anställda och omsätter 1,4 MEUR årligen.

Krister Seleskog, VD DENSIQ AB kommenterar förvärvet: ”Via förvärvet av Hakaser stärker DENSIQ sin position ytterligare som en fullserviceleverantör inom service, produkter och lösningar inom tätningsområdet. Vi får också en bättre geografisk räckvidd och kommer närmare våra kunder, speciellt i de norra delarna av regionen”.

”DENSIQ och Hakaser kompletterar varandra mycket väl vad det gäller såväl tjänsteutbud som kundfokus. Med DENSIQ som ägare kan vi fortsätta att expandera både vårt erbjudande och vår geografiska räckvidd”, säger Olli-Pekka Keränen, nuvarande VD och delägare i Hakaser.

För ytterligare information, vänligen besök Latours hemsida här!