PLANPACKNINGAR

En planpackning definieras enklast som en anordning som kläms mellan två flänsytor, vanligast med hjälp av ett skruvförband, för att på så sätt fylla ut ojämnheter och kompensera för skevheter i ytorna och att samtidigt förhindra att läckage av media sker utefter flänsytorna.

OLIKA TYPER AV PLANPACKNINGAR

Planpackningar delas vanligen in i tre huvudgrupper:

Icke-metalliska packningar:

Växtfiber, gummi, gummibunden kork, gummibunden fiber, expanderad grafit, PTFE etc.

Semi-metalliska packningar:

Spirallindade packningar, korrugerade metallpackningar, kamprofilpackningar etc.

Metallpackningar:

Solida packningar, linstätningar, Ring Joints, metall-O-ringar, C-ringar etc. Generellt kan sägas att icke-metalliska packningar har begränsningar när det gäller tryck- och temperaturområden medan kompositer klarar en högre nivå. För att klara de allra högsta trycken och temperaturerna måste ofta en ren metallpackning användas.

YTTRYCKSBERÄKNINGAR

För att våra packningar ska fungera optimalt hjälper vi gärna till att yttrycksberäkna flänsförband. Frågeformuläret Yttrycksberäkningar för flänsförband guidar dig till val av rätt planpackning.

Softseal MAx-Tape - självhäftande tape av multiaxiellt expanderad PTFE

Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som enligt en unik process expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (ePTFE).

Softseal MAx - Multiaxiellt expanderad PTFE

Softseal MAx är tillverkad av 100% ren multiaxiellt expanderad PTFE vilket ger mikroskopiska fibrer i alla riktningar. Detta ger Softseal MAx en hållfasthet i bägge led vilket innebär en dramatiskt förbättrad stabilitet och återfjädring samt minimerad flytning i både kallt som varmt tillstånd.

Softseal HD - självhäftande tape av monoaxiellt expanderad PTFE

Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som enligt en unik process expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (ePTFE).

Softseal - självhäftande tape av ePTFE

Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som enligt en unik process expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (ePTFE).

Silpackningar

Silpackningar består av två planpackningar av antingen gummibunden fiber- eller armerad PTFE-platta, som tillsammans med en rondell av finmaskig syrafast sträckmetall alternativt finmaskigt syrafast nät laminerats till en enhet.

Multiflon® - armerad PTFE

Multiflon® är produktnamn för Densiq sortiment av PTFE-plattor, med eller utan armering.

Micapac® 1000 - för höga temperaturer

Micapac® 1000 är ett planpackningsmaterial bestående till huvuddelen av mica (glimmer), typ flogopit med icke fibrös lamellstruktur bunden med en liten mängd silikonelastomer.

Isoplan 1000 - miljövänligt packnings- och isolationsmaterial

Isoplan 1000 är ett packnings- och isolationsmaterial tillverkat av biologiskt nedbrytbara mineralfibrer.

Gylon® - omstrukturerad armerad PTFE

Gylon® är ett väl beprövat PTFE-material tillverkat enligt en patenterad process, som omstrukturerar materialet så att sättning och kallflytning minimeras.

Gummiduk

Gummiduk är idealiskt packningsmaterial för alla typer av flänsförband med låga yttryck.

Gummibunden kork - för petroleumprodukter

Tillverkad av fingranulerad kork bunden med NBR-gummi varvid korkens fina elasticitet kombineras med NBR-gummits styrka och tätande egenskaper

Grafoil® TG-281 - grafitfolie med självhäftande baksida

Grafoil® TG-281 självhäftande grafitfolie har samma tätande egenskaper och breda kemiska resistensområde som övriga Grafex planpackningar.

Grafex® SA2 - expanderad grafit med armering av stålfolie

Grafex® SA² är en vidareutveckling av Grafex® SA, tillverkad av 0,05 mm SS 316L rostfri syrafast folie och på båda sidor belagd med expanderad grafit av samma höga kvalité som Grafex® EX.

Grafex® EXP - sträckmetallarmerad grafitpackning med avancerad XP teknologi

Grafex® EXP är en vidareutvecklad version av Grafex® EX som under mer än två decennier etablerat sig som industrins problemlösare nr 1.

Grafex® EX - expanderad grafit med armering av sträckmetall

Grafex® EX är tillverkad av finmaskig SS 316L austenitisk rostfri syrafast sträckmetall (passo 3) på båda sidor belagd med 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel.

Grafex® Crinkle-Tape - självhäftande grafittape för tätning av flänsar

Grafex® Crinkle-Tape består av Grafex® Ribbon-Pack, som försetts med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie.

G-ST-P/S-packningar - NBR-gummi med stålkärna

G-ST-P/S-packningen är en hybridpackning bestående av ett gummihölje förstärkt med en invulkaniserad stålring.

Flänsman® - självhäftande flätat grafitband

FlänsMan® är en statisk tätning för metalliska och icke metalliska flänsar, lock, manluckor, autoklaver etc.

Flänsisoleringssatser

För att isolera sektioner av rörsystem mot krypströmmar och statisk elektricitet används flänsisoleringssatser, vilka har till uppgift att förhindra metallisk kontakt mellan flänsar.

Elastagraph - expanderad grafit med korrugerad kärna

Elastagraph är en planpackning bestående av en korrugerad kärna av SS 316 syrafast rostfritt stål, som inkapslats med 100% ren expanderad naturgrafit enl. en patenterad process.

Dixo® 7000 XP - den nya generationen av gummibunden grafitpackning

Dixo® 7000 XP är idealisk för tätning av rörflänsar, lock, luckor och delningsplan.

Dixo® 6000 soft - unikt gummibundet aramidfiber-material för låga yttryck

Dixo® 6000 Soft innehåller en större del gummi i jämförelse med konventionella fibermaterial vilket ger bättre förutsättningar att täta vid låga yttryck.

Dixo® 5000 - gummibunden aramid- & mineralfiber

Dixo® 5000 är en nitrilgummibunden aramid- & mineralfiberplatta av universaltyp, ekonomisk, lätt att sköra och klippa. Försedd med släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna.

Dixo® 4000 - gummibunden aramidfiber

Dixo® 4000 är en nitrilgummibunden aramidfiberplatta av universaltyp, ekonomisk, lätt att skära och klippa.

Blindspadar - för avblindning av flänsar i rörsystem

I standardutförande består blindspadar av en rondell av stålplåt, som försetts med ett handtag av antingen samma material eller som tillverkats som en integrerad enhet.