INSTALLATIONSSERVICE FÖR KOMPENSATORER

HELHETSLÖSNINGAR

Densiq har under lång tid erbjudit ett komplett sortiment av vävkompensatorer för rökgaser till processindustrin. Vi har en rikstäckande serviceorganisation i Sverige och Danmark med en fast arbetsstyrka på 10 personer. Vi utför service av kompensatorer av alla typer.

Densiq erbjuder helhetslösningar från design, nyinstallation, besiktning till utbyte av delar. Förslag på förbättringsåtgärder ser vi som en löpande och naturlig del i vårt åtagande. Vävkompensatorerna tillverkas av ledande globala leverantörer till kraftvärme, raffinaderi, cementproduktion och övriga delar av processindustrin samt till stora inbyggare. Våra leverantörer har gjort tusentals installationer och är certifierade enligt ackrediterade organ i Europa.

Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.

jour-service-pmt

SPECMA SEALS ERBJUDER

✓  Driftsklar nyinstallation

✓  Reparation och skarvning på plats

✓  Skräddarsydd konstruktion för individuell anpassning

✓  Besiktning samt förslag till förbättrings- åtgärder

✓  Kompensatorer för driftstemperatur upp till +1100°C

✓  Samlat åtagande med produkt och fält- service

✓  24/7 jourverksamhet

ANALYS

✓ Begär in objektslista och tidplan från kund

✓ Genomgång av ritningsunderlag, teknisk dokumentation, historisk driftsdata

✓ Tjockleksmätning av rökgasleding vid behov

✓ Uppmätning och kontroll mot ritningsunderlag

✓  Kontroll av fysiska komponenter mot specifikation

✓ Installation i linje med ESA Installation Guide (European Sealing Association, Fabric Expansion Joints)

✓  Utarbetande av förslag på åtgärdsplan lång och kort sikt

Dokumentation

Besiktningsprotokoll

✓ Fotodokumentation

✓ Riskanalys

✓  Åtgärdsplan lång och kort sikt

✓  Lyftplan vid behov

✓ Tjockleksbedömning vid påverkad rökgaskanal vid behov

✓ Svetscertifikat vid behov