MOBIL BEARBETNING

Maskindelar och tätningsytor bearbetas på plats till verkstadstolerans

KOSTNADSEFFEKTIVA PRODUKTIONSLÖSNINGAR PÅ PLATS

Med mobil bearbetning kan maskindelar och tätningsytor bearbetas på plats till verkstadstolerans. Kunden slipper demontera och skicka iväg stora maskindelar för underhållsreparation, eftersom vi tar med den utrustning som krävs för att kunna utföra bearbetningen. Detta medför kortare stopptider och snabbare produktionstart.

Vi har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner, som står beredda att anta utmaningar nationellt såväl som internationellt. Varje uppdrag dokumenteras för att säkerställa rätt kvalitet, spårbarhet och för att beskriva utfört arbete.

Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.

jour-service-pmt
jour-service-pmt

EXEMPEL PÅ MOBIL BEARBETNING

Flänsbearbetning, fräsning, rörkapning, fogberedning, axelbearbetning, arborrning och linjeborrning,  slipning, putsning, urborrning av skruvar och påläggning av material.

Vi utför alla typer av underhåll – från små underhållsarbeten till storskaliga projekt. Vår moderna utrustning har kapacitet att bearbeta både cirkulära enheter (upp till 5,5 meter i diameter) och maskinbäddar (upp till 3 x 0,9 m).

Varje uppdrag dokumenteras för att säker- ställa rätt kvalitet, spårbarhet och för att beskriva utfört arbete.

KONTAKTPERSON

Ulf Gren

Service Manager
+46 (0) 772 25 25 44