VENTILLOGISTIK

Ventilprovning under drift

VENTILPROVNING UNDER DRIFT

Densiq kan tillhandahålla reservdelar och packningar samt erbjuda fast pris på era säkerhetsventiler under revisionsstoppet.

Vi ansvarar för att tjänster och produkter som levereras svarar mot överenskomna kvalitetskrav.

Genom vår omfattande erfarenhet av underhållsstopp i kombination med kunskap om säkerhetsventiler genom Ventilprovning on-line, dvs. ventilprovning under drift, kan vi erbjuda ventillogistik med följande innehåll:

Inventering av ventilparken

Demontering

Kontroll av ventilens kondition

Slipning av ventilsäte

Bearbetning av flänsytor

Byte av ventilspindeltätning

Hopsättning och målning

Provtryckning

Dokumentation

Riskanalys

Densiq kan tillhandahålla reservdelar och packningar samt erbjuda fast pris på era säkerhetsventiler under revisions stoppet.

Vi ansvarar för att tjänster och produkter som levereras svarar mot överenskomna kvalitetskrav.

Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.

jour-service-pmt