VENTILPROVNING ON-LINE

Snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler

KOSTNADSEFFEKTIV FÄLTPROVNING AV SÄKERHETSVENTILER

Ventilprovning on-line är en snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler för att utvärdera befintliga ventilers funktion. Ventilprovning on-line sker på plats och under drift, vilket innebär att ventilerna testas i sina rätta driftsförhållanden. Ventilen behöver inte demonteras, vilket minimerar de risker som demontering och förflyttning av ventilerna annars medför. Endast de ventiler som är i behov av service och reparation avlägsnas från produktionssystemet.

Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.

FÖRDELAR MED VENTILPROVNING ON-LINE

Fördelen med on-line provning är att produktionen inte måste stoppas vid provning av ventilerna.

On-line-provningen sker på plats och ventilen behöver inte demonteras. Metoden är därför också idealiskt för fastsvetsade ventiler.

Provningen av säkerhetsventiler går fortare än konventionell provning. Ventilprovning on-line under normal drift medför automatiskt provning under normala förhållanden, dvs. provning under normal processtemperatur och normalt tryck, vilket minimerar avvikelsefaktorer i mätresultatet.

jour-service-pmt

KONTAKTPERSON

Ulf Gren

Service Manager
+46 (0) 772 25 25 44