Luckpackningar

Luckpackningar används för att täta man- och handhålsluckor i pannor, tankar och tryckkärl.

Flänsman® luckpackning

Specma luckpackning typ 2 är tillverkad av väv bestående av aramidfiber och föroxiderad kolfiber, som i en flerstegsprocess beläggs på båda sidor med ett speciellt naturgummi.

Grafex EX® luckpackning

Grafex® EX luckpackning är tillverkad av förkomprimerad 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel, armerad med austenitisk rostfri syrafast sträckmetall.

Specma luckpackning – typ 2

Specma luckpackning typ 2 är tillverkad av väv bestående av aramidfiber och föroxiderad kolfiber, som i en flerstegsprocess beläggs på båda sidor med ett speciellt naturgummi.

Specmaflex® luckpackning – typ FSP 1

Specmaflex® typ FSP 1 är konstruerade speciellt för att uppnå en effektiv tätning under de mest krävande driftsförhållanden.