Mekaniska axeltätningar

Används för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet.

I-Seal (d) – dubbel patrontätning

I-Seal (d) används för att avtäta roterande axlar. Den dubbla patrontätningen I-Seal (d) rekommenderas där det råder mer krävande förhållanden för tätningen avseende tryck, temperatur, media, viskositet etc.

I-Seal (e) – enkel patrontätning

I-Seal (e) patrontätning är en mekanisk axeltätning utvecklad för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet.