Metallpackningar

Metallpackningar används inom industrin företrädesvis i applikationer med höga temperaturer och/eller höga tryck. Metallpackningar har också ett mycket brett mediaresistensområde, vilket gör dem mycket lämpliga för applikationer inom kraft/värme-, process-, petrokemi- och kärnkraftindustrin.

Att tänka på:

En planpackning av metall definieras i princip på samma sätt som en konventionell mjuk icke-metallisk planpackning, d.v.s. en anordning som kläms mellan två flänsytor, vanligast med hjälp av ett skruvförband, för att på så sätt fylla ut ojämnheter och kompensera för skevheter i ytorna. Samtidigt skall packningen förhindra att läckage av media sker utefter flänsytorna. Gemensamt för alla metallpackningar är att de i första hand är avsedda för kritiska applikationer med höga krav på utblåsningssäkerhet och täthetsförmåga.

Metallpackningar används inom industrin företrädesvis i applikationer med höga temperaturer och/eller höga tryck. Metallpackningar har också ett mycket brett mediaresistensområde, vilket gör dem mycket lämpliga för applikationer inom kraft/värme-, process-, petrokemi- och kärnkraftindustrin.

C-Seals – högprestandatätningar av metall för statiska förband

C-Seals är en högprestandatätningar av metall för inbyggnad i spår. Standardmaterial är värmebehandlad Inconel X-750 med silverpläterad yta.

Helicoflex® – högprestandatätningar av metall

Högprestandatätningar av metall bestående av en tätlindad spiralfjäder av Nimonic 90 omgiven av ett alternativt två metallhöljen av rostfritt stål, nickel, aluminium eller silver.

Linstätningar – solida metalltätningar

Solida metalltätningar för montering i flänsar med koniska invändiga tätningsytor. Linstätningar levereras vanligen i kolstål, kvalitet 1.1003 eller rostfritt stål, kvalitet 1.4541.

Mantlade packningar – Metallpackningar med mjuk fyllning

Planpackningar med mantel av metall och mjuk fyllning av expanderad grafit.

Multiprofile® – kamprofilpackningar

Multiprofile® kamprofilpackningar med mjukt tätningsskikt har utmärkt flexibilitet och god återfjädring, vilket gör dem mycket lämpliga för användning i flänsförband med stora termiska och dynamiska påfrestningar vid höga tryck och temperaturer.

Ring Joints – solida metalltätningar

Ring Joints tätar genom att tätningen deformeras plastiskt in i spårets ojämnheter. Eftersom spårets tryckbärande yta är relativt liten, blir yttrycket mycket högt, vilket i sin tur medför att mycket höga interna tryck kan avtätas.

Solida metallpackningar

Solida metallpackningar med mjuk ytbeläggning har likvärdiga egenskaper som kamprofilpackningar med motsvarande materialsammansättning, men klarar inte lika höga yttryck.

Specmaflex® – spirallindade planpackningar

Specmaflex® kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och goda återfjädring, vilket erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningar.