Smörjmedel

Grafex GTL och Grafoil GTS är smörjande och tätande grafitpasta med mycket hög renhet. Grafex GTL är p.g.a. sin termiska stabilitet speciellt lämpad för användning inom processindustrin.

Grafex® GTL & Grafoil® GTS – smörjande grafitpasta

Grafex® GTL grafitpasta är ett patenterat smörjmedel tillverkat av grafit med mycket hög renhet i kombination med en petroleumbaserad bärare.