Produkter

DENSIQ är en helhetsleverantör av tätningslösningar. En stor del av helheten är självklart vårt breda produktutbud inom tätningar och packningar.

Vår tillverkning är helt anpassad efter kundernas önskemål, vilket innebär att vi kan tillverka allt ifrån enstaka packningar för underhåll till större serier för olika segment, återförsäljare och industrier ur ett väldefinierat produktsortiment.

Journummer produkt: +46 (0) 707-89 16 22

 

rillning-produktion
hogsbo-produktion

Servicetjänster

Vi erbjuder specialisttjänster inom såväl planerade revisionsstopp som akut underhåll på plats hos dig. Densiqs nya serviceteam utför kvalificerade specialisttjänster inom underhållsteknik – från analys och förslag på förebyggande åtgärder till servicearbete under drift och deltagande vid underhållsstopp.

Journummer serviceteam: +46 (0) 772- 25 25 44

 

Teknisk konsultation

Utbildningar, kurser, seminarier och teknisk rådgivning inom tätningsteknik

Utbildningarna vänder sig till personal på företaget som i någon form kommer i kontakt med packnings- och tätningsteknik på olika nivåer i det dagliga arbetet såväl praktiskt som teoretiskt. Syftet är att höja kunskapen inom området så att effektiva tätningslösningar med säkra  anläggningar och långa driftstider uppnås. 

Kontakt Sealing Academy: info@densiq.com

 

DENSIQ Sealing Academy