Produkter

DENSIQ är en helhetsleverantör av tätningslösningar. En stor del av helheten är självklart vårt breda produktutbud inom tätningar och packningar.

Vår tillverkning är helt anpassad efter kundernas önskemål, vilket innebär att vi kan tillverka allt ifrån enstaka packningar för underhåll till större serier för olika segment, återförsäljare och industrier ur ett väldefinierat produktsortiment.

Journummer produkt: +46 (0) 707-89 16 22

 

Produkter DENSIQ
Planpackningar

Planpackningar

Används inom industrin för tätning av flänsförband. Definieras bäst som en anordning som klämsfast mellan två flänsytor.

Boxpackningar

Boxpackningar

Boxpackningar är uppbyggda av flätade fibrer och används för tätning av statiska eller roterande axlar i packboxar.

Metallpackningar

Metallpackningar

Metallpackningar används inom industrin för tätning av flänsförband i applikationer med höga temperaturer och/eller höga tryck.

Kompensatorer

Kompensatorer

Kompensatorer används för att absorbera tryckstötar, rörelser och vibrationer i rörsystem.

Mekaniska axeltätningar

Mekaniska axeltätningar

Används för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet.

Luckpackningar

Luckpackningar

Luckpackningar används för att täta man- och handhålsluckor i pannor, tankar och tryckkärl.

Textila material

Textila material

Densiq har ett brett sortiment av textila material anpassade för temperaturer upp till 1050°C.

Lagerskydd

Lagerskydd

Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus.

Radialtätningar

Radialtätningar

Radialtätningar är det gemensamma namnet på axeltätningar, som tätar mot en roterande axel med hjälp av en elastiskt fjädrande läpp av gummi eller PTFE.

Smörjmedel

Smörjmedel

Grafex GTL och Grafoil GTS är smörjande och tätande grafitpasta med mycket hög renhet. Grafex GTL är p.g.a. sin termiska stabilitet speciellt lämpad för användning inom processindustrin.

Packningsverktyg

Packningsverktyg

Som ett komplement till våra box- och planpackningar har vi även ett sortiment av packningsverktyg.