Blindspadar - för avblindning av flänsar i rörsystem

Blindspadar - för avblindning av flänsar i rörsystem

Materialbeskrivning:

I standardutförande består blindspadar av en rondell av stålplåt, som försetts med ett handtag av antingen samma material eller som tillverkats som en integrerad enhet.

Spaden är lackerad med en gul specialfärg för bästa korrosionsskydd och visibilitet. På vardera sidan är spaden som standard belagd med en s.k. blindspadepackning av Dixo® 7000 XP i tjocklek 1,5 mm.

För säker identifikation efter montage är handtaget borrat med ett eller flera hål för indikering av spadens tryckklass samt textmärkt med anslutning och tryckklass. Blindspadar kan även levereras i rostfritt stål.

Användningsområde:

Ett behändigt hjälpmedel för avblindning av t.ex. pumpar, ventiler, sektioner i rörsystem etc. Blindspadarnas funktion är att separera avstängda anläggningssystem från trycksatta eller i drift varande system samt att skydda delar av system från att utsättas för högre tryck än dess avsäkringstryck.

Blindspadar kan även användas i samband med provtryckning, men då måste max. trycket tas i beaktande vid bestämning av blindspadarnas plåttjocklek.

Tekniska Data

Dokument