Chempac 2002 - grafitfylld expanderad PTFE & aramidfiber

Chempac 2002 - grafitfylld expanderad PTFE & aramidfiber

Materialbeskrivning:

Chempac 2002 är en ”interlocked”-flätad boxpackning med sidor av grafitfylld silikonsmord expanderad PTFE-fiber och hörn av aramidfiber, vilken fungerar som förstärkning.

Packningen är en kombination av våra produkter Chempac 2003 och Specma Kevlar® och förenar dessa båda packningarnas bästa egenskaper.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar, ventiler och omrörare inom de flesta industrier. Lämplig för svaga syror, svaga alkalier, petroleumprodukter, lösningsmedel, lågtrycksånga, kall-, varm- och hetvatten m.m. För aggressiva syror och gaser, syra/salt- eller syra/gaslösningar rekommenderar vi Chempac 2001.

Tekniska Data