Chempac 2003 - grafitfylld expanderad PTFE-fiber

Chempac 2003 - grafitfylld expanderad PTFE-fiber

Materialbeskrivning:

Chempac 2003 består av 100% GFO-fiber som är ”interlocked”-flätad tillsammans med ett högtemperatursmörjmedel, vilket ger en större tätningsförmåga i kombination med lägre glandtryck och ökad driftstid. GFO-fibern är en, enligt en patenterad process, grafitfylld expanderad PTFE-fiber med extremt god värmeledningsförmåga jämfört med konventionell PTFE-fiber.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar, ventiler och omrörare hanterande mycket aggressiva media som koncentrerade syror (utom varm salpetersyra), syra/saltlösningar, alkalier, gaser (ej syrgas), oljor, petrokemiska produkter, lösningsmedel, kall- och varmvatten, pappersmassa m.m.

Tekniska Data