Chempac 2006 Soft FDA - ren PTFE-fiber

Chempac 2006 Soft FDA - ren PTFE-fiber

Materialbeskrivning:

Chempac 2006 Soft FDA består av ren PTFE-fiber flätad tillsammans med en PTFE-dispersion. Chempac 2006 Soft FDA är flätad av ytterst fina och starka förkrympta PTFE-fibrer, som tvinnats till garn och därefter flätats enligt ”interlocked”-metoden. Packningen består till 65% av rena PTFE-fibrer och 35% PTFEdispersion. Packningen är därefter lätt impregnerad med ett inert smörjmedel, som uppfyller FDA-kraven.

Användningsområde:

Generell universalpackning för långsamtgående pumpar, ventiler och omrörare hanterande mycket aggressiva media som koncentrerade syror, syra/salt-lösningar, alkalier, gaser, petroleumprodukter, livsmedel och läkemedel. Chempac 2006 Soft FDA uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.1550 för användning inom livs- och läkemedelsapplikationer.

Tekniska Data