Crosslite gängtape av PTFE

Crosslite gängtape av PTFE

Produktbeskrivning:

Gängtape av osintrad 100% PTFE för tätning av fina till medelgrova gängor i krävande applikationer. Lämplig för i princip alla gaser och vätskor med undantag för fluor och smälta alkalimetaller. Godkänd för syrgas enl. BOC.

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +260°C

Max.invändigt tryck: 500 bar

pH-område: 0-14

 

Tekniska Data