Dixo® 4000 - gummibunden aramidfiber

Dixo® 4000 - gummibunden aramidfiber

Materialbeskrivning:

Dixo® 4000 är en nitrilgummibunden aramidfiberplatta av universaltyp, ekonomisk, lätt att skära och klippa. Packningen är på båda sidor belagd med ett släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna. Packningen lämpar sig väl för användning i samband med rostfria flänsar och saltvatten p.g.a. dess låga kloridinnehåll.

Användningsområde:

Tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan hanterande vatten, svaga syror och alkalier, oljor, drivmedel, lösningsmedel, gaser, etc.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data