Dixo® 5000 - gummibunden aramid- & mineralfiber

Dixo® 5000 - gummibunden aramid- & mineralfiber

Materialbeskrivning:

Dixo® 5000 är en nitrilgummibunden aramid- & mineralfiberplatta av universaltyp, ekonomisk, lätt att sköra och klippa. Försedd med släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna.
Dixo 5000 ® har goda värmeegenskaper och lämpar sig väl för applikationer där olja, gas, drivmedel, lösningsmedel och vatten finns.

Användningsområde:

Tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan. Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3.2 – 12.5 μm.

Standarddimensioner:

Dixo® 5000 ark lagerförs i ark med dimension 1500 x 1500 mm.

Dixo® 5000 levereras även som färdigstansad planpackning enligt EN 1514-1 IBC eller i specialdimensioner efter anvisning.

Godkännanden:

Dixo® 5000 har varit föremål för omfattande tester och har flera godkännanden däribland:

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.v. (DVGW):
Godkänd för användning i gasapplikationer enl. testmetod DIN 3535-6.

Kunststoffe und Trinkwasser godkännande (KTW):
Godkänd för användning i dricksvattenapplikationer.

EC 1935/2004:
För produkt avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

Tekniska Data

Temperaturområde:

-100°C till +200°C kontinuerligt, +250°C kortvarigt

Max. invändigt tryck:

70 bar beroende på applikation

Rekommenderat yttryck:

min 20 N/mm2

Gastäthet (DIN 3535-6):

max. 1,0 ml/min.

Återfjädring (ASTM F36J):

min. 55%

Svällprov ASTM olja 3,5h/150°C:

viktökning: max. 10% svällning: max. 10%

Svällprov ASTM olja B, 5h/23°C::

viktökning: 8-10% svällning: 8-10%

Densitet::

1,8 g/cm3

Packningsgrupp, enl. TKN 87::

2