Dixo® 6000 soft - unikt gummibundet aramidfiber-material för låga yttryck

Dixo® 6000 soft - unikt gummibundet aramidfiber-material för låga yttryck

Materialbeskrivning:

Dixo® 6000 Soft är ett unikt nitrilgummibundet aramidfibermaterial speciellt framtagen för att användas i applikationer med låga skruvkrafter men fungerar även med fördel i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dixo ® 6000 Soft är mjukare än traditionella fibermaterial och kan i hög utsträckning ersätta flertalet gummikvaliteter. Till skillnad från gummi tål Dixo ® 6000 Soft avsevärt högre yttryck utan att krossas.

Egenskaper:

Dixo® 6000 Soft innehåller en större del gummi i jämförelse med konventionella fibermaterial vilket ger bättre förutsättningar att täta vid låga yttryck. I och med inblandningen av högkvalitativ aramidfiber har Dixo® 6000 Soft avsevärt högre stabilitet än konventionellt gummi.

Användningsområde:

Olja, gas och drivmedel, lösningsmedel och vatten. Från början framtagen för användning i växellådor och applikationer med låga yttryck men fungerar ypperligt även i den generella industrin.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor:

Ra 3.2 – 12.5 μm.

Tekniska Data