Dixo® 7000 XP - den nya generationen av gummibunden grafitpackning

Dixo® 7000 XP - den nya generationen av gummibunden grafitpackning

Materialbeskrivning:

Dixo® 7000 XP är en nyutvecklad version av gummibunden grafitpackning. Begreppet XP innebär en avsevärd ökning av materialets täthetsförmåga, värme/tryckstabilitet och mediaresistens tack vare en avancerad uppbyggnad av dess grafitstruktur som möjliggjorts genom en sinnrik tillverkningsteknologi. Dixo® 7000 XP är utvecklad i samarbete med Frenzelit GmbH under konceptnamnet XP (”Extended Performance”).

Användningsområde:

Dixo® 7000 XP är idealisk för tätning av rörflänsar, lock, luckor och delningsplan. Packningen är resistent mot ånga, vatten, petroleumprodukter, köldmedia, lösningsmedel, gaser, svaga syror och alkalier m.m. För närmare information om användningsområden, v.g. se diagrammen på följande sida.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data