Elastagraph - expanderad grafit med korrugerad kärna

Elastagraph - expanderad grafit med korrugerad kärna

Materialbeskrivning:

Elastagraph är en planpackning bestående av en korrugerad kärna av SS 316 syrafast rostfritt stål, som inkapslats med 100% ren expanderad naturgrafit enl. en patenterad process. Beläggningen är helt skarvfri och innehåller ej polyester- eller Mylarfilm med adhesiv. Korrugeringen skiljer sig från konventionella metoder genom att det är tätare mellan ”topparna” och djupare i ”dalarna”. Antalet tätningszoner ökar härmed samtidigt som varje tätningszon blir smal. Den expanderade grafiten har varierande densitet över tätningsytan. Den är som högst där påkänningarna är som störst, d.v.s. vid packningens innerdiameter samt vid ”topparna”.

Den reducerade tätningsarean i kombination med hög densitet på grafiten ger packningen extremt goda tätningsegenskaper redan vi mycket låga yttryck. Elastagraph fungerar utmärkt även vid cykliska temperaturförlopp samt är dessutom mycket diffusionstät.

Användningsområde:

Alla typer av flänsförband vid höga tryck och temperaturer, men särskilt sådana som är svåra att få täta p.g.a. låga tillgängliga skruvkrafter, termodynamiska temperaturförlopp eller läckagebenägna media. Kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som: ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur.

Elastagraph kan med fördel ersätta spirallindade planpackningar i tryckklasser upp t.o.m. PN 40.

Tekniska Data