Flänsisoleringssatser

Flänsisoleringssatser

Materialbeskrivning:

För att isolera sektioner av rörsystem mot krypströmmar och statisk elektricitet används flänsisoleringssatser, vilka har till uppgift att förhindra metallisk kontakt mellan flänsar.

För att uppnå största möjliga isolationsförmåga används en Gylon® Style 3510 omstrukturerad PTFEpackning i fullflänsutförande (typ FF) i kombination med isolerhylsor av Mylar runt skruvar tillsammans med isolerbrickor av vävarmerad fenolharts under muttrar och skruvskallar.

Användningsområde:

Standard rörflänsar i EN- resp ASMEstandard. Ett vanligt användningsområde är isolering av flänsar i samband med katodiskt rostskydd.

Tekniska Data