Flänsman® luckpackning

Flänsman® luckpackning

Materialbeskrivning:

FlänsMan® är tillverkad av ren expanderad grafit, som flätas i tubform och kalandreras till rektangulärt tvärsnitt. FlänsMan® kan anpassas till alla dimensioner och former, kan enkelt formas till en ändlös tätning och är därmed enkel att montera. FlänsMan® har god värmeledningsförmåga och permanent återfjädring.

FlänsMan® kan även levereras som färdigtillverkade luckpackningar, se tabell i produktblad.

Användningsområde:

FlänsMan® är en statisk tätning för metalliska och icke metalliska flänsar, lock, manluckor, autoklaver etc. Packningen klarar mycket höga temperaturer i kombination med de flesta medier såsom ånga, drivmedel, gaser, oljor, kondensat, dock ej starkt oxiderande ämnen som koncentrerad svavelsyra och salpetersyra etc.

Kan med fördel användas som kokarlockspackning inom cellulosaindustrin och som universaltätning på hela anläggningar p.g.a dess goda temperatur och medieresistens.

Tekniska Data