Garlock 9000 EVSP® & Garlock 9001 Quickset®

Garlock 9000 EVSP® & Garlock 9001 Quickset®

Materialbeskrivning:

Garlock 9000 EVSP® (Expandable Valve Stem Packing) och 9001 QuickSet® är patenterade ventilspindeltätningssystem, som utvecklats för att uppfylla de allt hårdare kraven på att minimera diffusa läckage från alla typer av industrier. Konstruktionen bygger på BAT (Best Available Technology) där man utnyttjar väl beprövade material i nya utföranden. 9001 QuickSet® kombinerar 9000 EVSP®:s alla fördelar, men har ett mer kompakt utförande som passar alla ventiler med grunda packboxar.

Användningsområde:

Kan användas för praktiskt taget alla medier med undantag för starkt oxiderande ämnen. Rekommenderas speciellt för alla typer av ventiler inom raffinaderier, kemi-, petro-kemi- och kärnkraftsindustrin där kraven på extremt låga emissioner blir allt hårdare.

9000 EVSP® och 9001 QuickSet® är lämpliga att använda i alla typer av spindelrörelser, d.v.s. vridande, spiralgående samt fram- och återgående.