Garlock Klozure® modell 64

Garlock Klozure® modell 64

De elastiska och rostfria lamellfjädersystemet bidrar till tätningsläppens likformiga och jämna tryck mot axeln och förmåga att ta upp stora radiella kast. Spiralfjäderns begränsade förspänning av läppen gör att den först aktiveras och förstärker tätningsfunktionen vid extrema axelkast.

Materialbeskrivning:

Klozure® modell 64 är en robust radialtätning för stora kast och höga hastigheter speciellt framtagen för svåra driftsförhållanden i tung utrustning. Konstruktionen med dubbelt fjädersystem gör att denna tätning klarar mycket stora axelkast även vid höga periferihastigheter. Tätningsläppen är tillsammans med lamellfjädern, spiralfjädern och en massiv stålring inkapslad i ett metallhölje, vilket ger tätningen dess formstabilitet. Spiral- och lamellfjädrarna är tillverkade i rostfritt stål.

Användningsområde:

Vanliga användningsområden: I valsverk för tätning av stöd- och arbetsvalsar, i stränggjutningsutrustning samt kalandrar, valsar och växellådor i pappersmaskiner m.m.

Tekniska Data