Grafex® 100 - expanderad grafit

Grafex® 100 - expanderad grafit

Materialbeskrivning:

Grafex® 100 är flätad av ren expanderad grafitfiber. Packningen innehåller inga smörjmedel eller fyllnadsmaterial. Som bärare i varje kardel används en tunn bomullstråd. Grafex® 100 har mycket god värmeledningsförmåga och låg friktion, är själsmördande och innehåller inga slitande partiklar. Materialet är mycket elastiskt och har dessutom en permanent återfjädring.

Användningsområde:

Grafex® 100 kan användas för pumpar, ventiler, omrörare etc. Packningens goda mediaresistens gör att den går att använda för nästan alla media med undantag för starkt oxiderande ämnen som t.ex. koncentrerad svavelsyra och salpetersyra. Grafex® 100 är universellt användbar inom kraft-, pappers- och petrokemisk industri. Används vanligen i matarvatten- och cirkulationspumpar, reglerventiler m.m. Kan med fördel användas i kombination med formpressade Grafexringar.

Grafex® 100 är godkänd för syrgasapplikationer.

Tekniska Data