Grafex EX® luckpackning

Grafex EX® luckpackning

Egenskaper:

Grafex® EX luckpackning har följande unika egenskaper:

mycket bra förmåga att anpassa sig till ojämnheter i flänsytorna (ex.vis vid korrosionsskador) p.g.a. sitt mjuka ytskikt.

åldras inte utan håller lika länge som luckorna.

mycket god motståndskraft mot utblåsning vid ojämna yttryck, värmepåkänningar och dynamiska belastningar

Materialbeskrivning:

Grafex® EX luckpackning är tillverkad av förkomprimerad 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel, armerad med austenitisk rostfri syrafast sträckmetall. Tätningsytorna är försedda med ett mjukare ytskikt av Grafexfolie. Packningens totala tjocklek: 6 mm.

Användningsområde:

Grafex® EX luckpackning kan användas för praktiskt taget alla medier såsom ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur.

Grafex® EX luckpackningar kan i gynnsamma fall ersätta spirallindade packningar.

Tekniska Data