Grafex® EX - expanderad grafit med armering av sträckmetall

Grafex® EX - expanderad grafit med armering av sträckmetall

Materialbeskrivning:

Grafex® EX är tillverkad av finmaskig SS 316L austenitisk rostfri syrafast sträckmetall (passo 3) på båda sidor belagd med 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel.

Användningsområde:

Tätning av flänsförband vid höga tryck och temperaturer. Kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som: ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur. Kan med fördel användas i avgasflänsar etc. Grafex® EX kan i gynnsamma fall ersätta spirallindade packningar.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data