Grafex® EXP - sträckmetallarmerad grafitpackning med avancerad XP teknologi

Grafex® EXP - sträckmetallarmerad grafitpackning med avancerad XP teknologi

Materialbeskrivning:

Grafex® EXP är en vidareutvecklad version av Grafex® EX som under mer än två decennier etablerat sig som industrins problemlösare nr 1.

Liksom Grafex® EX är Grafex® EXP tillverkad av finmaskig SS 316L austenitisk rostfri syrafast sträckmetall (passo 3) på båda sidor belagd med en folie bestående av 100% ren expanderad naturgrafit med extra hög renhet utan tillsats av binde- eller fyllmedel. XP-teknologin innebär att den expanderade grafitfolien behandlats med ett passiviseringsmedel baserat på nanoteknik för att reducera oxidationen vid ökade temperaturnivåer jämfört med konventionella kvaliteter av expanderad grafit.

Dessutom är Grafex® EXP försedd med ett impregneringsmedel som verkar som barriär mot diffusa läckage, vilket gör att Grafex® EXP uppfyller kraven enl. TA-Luft med avseende på utsläpp i atmosfären. Packningen är dessutom på båda tätningsytorna belagd med ett effektivt släppmedel för att förhindra fastbränning i flänsytorna vilket i sin tur innebär en avsevärt förenklad hantering av planpackningar i samband med demontering av flänsförband.

Användningsområde:

Tätning av flänsförband vid höga tryck och temperaturer där stora krav ställs på packningarnas oxidationsbeständighet och täthetsförmåga. Grafex® EXP kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som: ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur. Kan med fördel användas i applikationer med höga temperaturer t.ex. avgasflänsar etc.

Grafex® EXP kan i gynnsamma fall även ersätta spirallindade packningar.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data