Grafex® SA2 - expanderad grafit med armering av stålfolie

Grafex® SA2 - expanderad grafit med armering av stålfolie

Materialbeskrivning:

Grafex® SA² är en vidareutveckling av Grafex® SA, tillverkad av 0,05 mm SS 316L rostfri syrafast folie och på båda sidor belagd med expanderad grafit av samma höga kvalité som Grafex® EX.

Egenskaper:

Grafex® SA² har samma tätande egenskaper och kemiska resistensområde som Grafex® EX.

Grafex® SA² kompletterar Grafex® EX vid smala randbredder, där vi rekommenderar att välja en armering av slät folie för bästa funktion.

Användningsområde:

Ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar etc, d.v.s praktiskt taget alla medier med undantag för starkt oxiderande syror i kombination med hög temperatur.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3.2 – 12.5 μm.

Tekniska Data