Grafexringar®

Grafexringar®

Materialbeskrivning:

Grafexringar® tillverkas av 100% naturgrafit, som behandlas med syror och hög temperatur enligt en speciellt utvecklad process. Resultatet blir expanderad grafit, som efter kalandrering blir en mjuk och flexibel folie som används för tillverkning av packningar. Grafexringar® innehåller inga bindemedel eller andra tillsatser, utan är en ren kolprodukt i grafitisk form.

Användningsområde:

På grund av sina unika egenskaper är Grafexringar® idealiskt som packningsmaterial i ventiler, pumpar och omrörare.

Kan användas för i princip alla media såsom vatten, ånga, syror, alkalier, petroleumprodukter, lösningsmedel och gaser, dock ej för starkt oxiderande syror som svavelsyra och salpetersyra i kombination med hög temperatur samt kromlösningar och het permanganat.

Vi rekommenderar ej grafit i samband med havsvatten och rostfritt stål. Slitande media och utrustning med stora axelkast bör undvikas.

Tekniska Data