Gummibunden kork - för petroleumprodukter

Gummibunden kork - för petroleumprodukter

Materialbeskrivning:

Tillverkad av fingranulerad kork bunden med NBR-gummi varvid korkens fina elasticitet kombineras med NBR-gummits styrka och tätande egenskaper. Denna kvalitet har maximal beständighet mot svällning i oljor och bensin etc, men bör inte användas vid mycket låga temperaturer.

Packningen skall inte komprimeras mer än 30%.

Användningsområde:

Vatten, alkoholer, aromatiska kolväten, bensin, eldningsolja, esterbaserade smörjmedel,f otogen, mineraloljor, petroleum, jetbränsle, m.fl. media. T.ex. för flänsar, lock, luckor, såsom bensinmätare, förbränningsmotorer, oljeflänsar, raffinaderier, tankanläggningar, transformatorer, vevhusluckor m.m.

Gummibunden kork är ej lämplig för syror, alkalier eller oxiderande lösningar. Användes i första hand i trycklösa applikationer.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data