Gummiduk

Gummiduk

Materialbeskrivning:

På marknaden finns ett stort antal gummikvaliteter. I produktbladet har vi sammanställt de vanligast förekommande. Ev. vävinlägg utgörs i samtliga kvaliteter av polyamidväv för god draghållfasthet. Av samtliga materialkvaliteter tillverkar vi färdiga packningar efter anvisningar.

Gummiduken levereras antingen i hela rullar eller som kapad metervara. Större packningar kan vulkas i segment.

Gemensamt för alla typer av gummi är att materialen ej kan komprimeras utan de tätar endast genom materialdeformation. Denna egenskap bör beaktas speciellt vid inbyggnad av gummipackningar i spår. Gummi är mycket elastiskt och har dessutom mycket god återfjädring, vilket gör att ojämnheter och skevheter i flänsar tas upp på ett effektivt sätt. För att förbättra deras mekaniska egenskaper kan vissa gummikvaliteter föses med antingen ett eller två lager vävarmering beroende på tjocklek. Hårdheten ligger normalt mellan 55° och 80° Shore A.

Användningsområde:

Gummiduk är idealiskt packningsmaterial för alla typer av flänsförband med låga yttryck. De olika kvaliteterna har vitt skilda mediaegenskaper varför vi hänvisar till separat resistenstabell om osäkerhet råder vid val av lämplig gummikvalitet.

Generellt gäller att de flesta gummikvaliteter hårdnar och blir spröda om de utsätts för höga temperaturer varför även resp. kvalitets temperaturområde bör beaktas. Undvik också att utsätta gummipackningar i allmänhet för yttryck över 12 MPa då risk för krossning då uppstår

Tekniska Data

Dokument