Gylon® - omstrukturerad armerad PTFE

Gylon® - omstrukturerad armerad PTFE

Materialbeskrivning:

Gylon® är ett väl beprövat PTFE-material tillverkat enligt en patenterad process, som omstrukturerar materialet så att sättning och kallflytning minimeras. Denna process gör Gylon® helt överlägsen vanlig fylld PTFE och expanderad PTFE. Gylon® tillverkas i flera varianter med olika armering anpassade efter olika användningsområden.

Användningsområde:

Packningar för flänsar, lock, luckor och delningsplan etc. i kemisk, läkemedels- och livsmedelsindustri, där stora krav ställs på täthet, säkerhet och renhet. Gylon® Style 3501E och 3510 är även lämpliga för klorapplikationer. Gylon® är av Garlock Sealing Technologies inregistrerat varumärke.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data

Dokument