Helicoflex® - högprestandatätningar av metall

Helicoflex® - högprestandatätningar av metall

Tätningsprincipen för Helicoflex® bygger på att höljets plastiska deformation är större än flänsytornas. Spiralfjäderns kompressionsmotstånd tvingar höljet till att deformeras, vilket i sin tur genererar en permanent tätningsfunktion mot flänsytorna. Fjäderns elasticitet bidrager också till tätningarnas goda förmåga att kompensera för ytavvikelser i flänsytorna.

Materialbeskrivning:

Högprestandatätningar av metall bestående av en tätlindad spiralfjäder av Nimonic 90 omgiven av ett alternativt två metallhöljen av rostfritt stål, nickel, aluminium eller silver. Tätningen monteras normalt i ett spår med metall-mot-metallkontakt eller också i plana flänsar utan spår då ett kompressionsstopp integreras i tätningen.

Användningsområde:

Speciellt lämplig i applikationer med höga täthetskrav i samband med dynamiska belastningar och låga yttryck. Helicoflex® lämpar sig även för extrema påkänningar vid låga och höga tryck. Enda tätning som klarar ultravakuum.

Tekniska Data

Dokument