I-Seal (d) - dubbel patrontätning

I-Seal (d) - dubbel patrontätning

Beskrivning:

I-Seal (d) patrontätning är en mekanisk axeltätning utvecklad för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet. I-Seal (d) är konstruerad för att klara långa driftsperioder och passar till de flesta pumpar. Utöver standarddimensioner kan vi erbjuda kundanpassad tätningsdesign.

Användningsområde:

I-Seal (d) används för att avtäta roterande axlar. Den dubbla patrontätningen I-Seal (d) rekommenderas där det råder mer krävande förhållanden för tätningen avseende tryck, temperatur, media, viskositet etc.

Tekniska Data

Dokument