I-Seal (e) - enkel patrontätning

I-Seal (e) - enkel patrontätning

Beskrivning:

I-Seal (e) patrontätning är en mekanisk axeltätning utvecklad för att täta roterande applikationer med extra höga krav på täthet. I-Seal (e) är konstruerad för att klara långa driftsperioder och passar till de flesta pumpar. Utöver standarddimensioner kan vi erbjuda kundanpassad tätningsdesign.

Användningsområde:

I-Seal (e) används för att avtäta roterande axlar. Enkel mekanisk axeltätning används där det råder gynnsamma förhållanden för tätningen avseende tryck, temperatur, media, viskositet etc.

Tekniska Data

Dokument