Linstätningar - solida metalltätningar

Linstätningar - solida metalltätningar

Tätningsfunktionen för linstätningar erhålls genom elastisk deformation av linstätningens kontaktytor. Eftersom kontaktytorna är relativt små blir det resulterande yttrycket mycket högt. Detta medför att denna typ av flänsförband kan användas för tätning av mycket höga interna tryck, vilket i sin tur betyder att det ställs stora krav på att skruvförbandet har rätt förspänning.

Materialbeskrivning:

Solida metalltätningar för montering i flänsar med koniska invändiga tätningsytor. Linstätningar levereras vanligen i kolstål, kvalitet 1.1003 eller rostfritt stål, kvalitet 1.4541.

Användningsområde:

Rörflänsar inom process-, kärnkraft- och kraft/värmeindustrin där höga interntryck hanteras.

Tekniska Data

Dokument